| Referanser | Ladeanlegg | Offentlige etater

Kommunen som fikk hurtiglader på eget initiativ

Det hele startet med at Enova utlyste tilskudd til kommuner uten hurtigladestasjoner. Da var ikke Rindal Kommune sene med å ta initiativ og sammen med kraftselskapet Svorka, Rindal Sparebank og noen andre lokale interessenter organiserte de et spleiselag for å få dette til. Resultatet er en flott hurtigladestasjon ved Rindal Rådhus - driftet av Grønn Kontakt.

Kommunen som fikk hurtiglader på eget initiativ

– Målet med denne ladestasjonen er å kunne tilby lading i et område som ikke har hatt dette tilbudet tidligere, Elbiler har ikke fått fullt gjennomslag ute i dristriktene enda, men vi regner med at vår stasjon vil gi et lite bidrag til den utviklinga som ellers skjer, forteller Sivert Dombu, Plan- og utviklingssjef i Rindal Kommune.

Med tid til å leve

Hurtigladestasjonen på Rindal ligger plassert midt i Rindal sentrum, like ved butikker og andre servicetilbud, og Dombu håper dette vil føre til et mer komplett bygdesenter som kan lokke enda flere besøkende hit. Kommunen ønsker å legge til rette for «det gode livet på bygda» – noe som også gjenspeiles i deres visjon «Rindal – tid til å leve».

– Noen bedrifter her har ansatte som pendler hit med elbil og har ønsket seg et tilbud for dem. Denne hurtigladestasjonen vil dermed bli viktig for dem som pendler til og fra Rindal for å komme seg til jobb, sier han.

Alle kommuner, også vi, blir etterhvert mer miljøbevisste og ser etter muligheter for å gjøre en innsats lokalt.

– Sivert Dombu, Plan- og utviklingssjef Rindal Kommune

Tror hurtigladestasjonen vil gi et løft

– Så langt er det ikke så mange elbiler i Rindal enda, men vi regner med at det blir flere etter hvert. Vi ligger midt mellom Trondheim og Mørebyene, og kan være et naturlig ladepunkt for dem som kjører den strekningen. Dessuten har vi mange hytter her med tilhørende trafikk til og fra. En ladestasjon her gjør det også lettere å kjøre elbilen til hytta, sier Sivert Dombu.

Samarbeid med Grønn Kontakt

Gjennom spleiselaget med kraftselskapet Svorka, Rindal Sparebank og de andre lokale interessenter, samt tilskudd fra Enova – ble det mulig for Rindal Kommune å få nok midler til å etablere en hurtigladestasjon.

– Grønn Kontakt vant anbudskonkurransen vår. Dessuten har det lokale kraftselskapet Svorka samarbeidet godt med Grønn Kontakt tidligere, avslutter Sivert Dombu fra Rindal Kommune.

Les mer om åpningen av ladestasjonen på Rindal her!

Enova ønsker å gjøre elbilen til et reelt alternativ for flere og støtter bygging av hurtigladestasjoner i kommuner hvor det finnes færre enn to hurtigladere fra før. Støtten gis etter førstemann-til-mølla prinsippet. Les mer om støtten her.

Grønn Kontakt kan stå som leverandør for utstyr og drifte Hurtigladestasjonen eller Flexiladeanlegget. For mer informasjon, se under.