| Inspirasjon | Bærekraft

Garantert fornybar energi

I Mer er vi opptatt av vårt bidrag til å løse de globale klimautfordringene. Derfor kjøper vi opprinnelsesgaranti på all vår strøm fra Mår Kraftverk i Telemark. Men hva betyr det egentlig at strømmen har opprinnelsesgaranti?

Garanti for ren strøm

Mer er eid av Statkraft, Europas største produsent av fornybar energi. Med dem i ryggen har Mer et godt utgangspunkt for å sikre våre ladekunder en miljøvennlig reise. Gjennom Statkraft gjør vi direkte kjøp av såkalte opprinnelsesgarantier fra Mår Kraftverk i Telemark. Vi kan gjennom denne ordningen garantere at den mengden strøm du mottar på våre offentlig tilgjengelige ladere, blir produsert fra en fornybar kilde – nærmere bestemt norsk vannkraft.

Hva er opprinnelsesgarantier?

Helt konkret representerer en opprinnelsesgaranti 1000 kilowattimer produsert elektrisitet, og i denne sammenheng fra en fornybar kilde. Opprinnelsesgarantier er en merkeordning fra EU, og har til hensikt å sikre at fornybar kraftproduksjon er konkurransedyktig sammenliknet med produksjon av kraft fra ikke-fornybare energikilder som olje, kull og gass.

Det finnes kun en viss mengde fornybar energi. Dermed er det også kun en viss mengde opprinnelsesgarantier. Vi i Mer kjøper opprinnelsesgarantier for å stimulere til økt etterspørsel etter, og økt produksjon av, fornybar energi i markedet.

Lader du elbilen din hos Mer, kan vi dermed garantere at det produseres like mye strøm fra norsk vannkraft som det alle våre kunder lader for til sammen. Strømmen som produseres gjennom våre garantier er fra 100% fornybare energikilder.

Nullutslipp er fremtiden

Skal vi nå målet om å begrense temperaturøkningen på jorda til 1,5 grader, må vi som samfunn ta grep. Ifølge rapporter er det anslått at transport står for mer enn 20 prosent av CO2-utslippene i verden. Av disse er hele 75 prosent tilknyttet persontransport. Elektrifisering av transport blir dermed et viktig og nødvendig grep for å klare de utslippskuttene som skal til for å nå målene som er satt globalt.

I Norge står veitrafikken for 18 prosent av de totale klimagassutslippene, og omtrent halvparten av utslippene fra transportsektoren i et normalår. Utslippene fra personbiler har imidlertid gått ned siden 1990, og en viktig bidragsyter til dette er nettopp elektrifisering og overgang til nullutslippsteknologi. Elbilen spiller med det en helt sentral rolle i reduksjonen av norske klimautslipp, og at energien vi lader bilene våre med kommer fra en fornybar kilde, vil bli desto viktigere i årene som kommer.

Garanti for ren strøm

Vi leder an på bærekraft

Vi i Mer jobber hver dag for å redusere vårt klimaavtrykk, ved å iverksette miljøvennlige metoder i forretningsprosessene våre. I 2023 ble Mer Miljøfyrtårnsertifisert, som var et viktig steg i riktig retning mot vårt mål om å bli det første karbonnøytrale selskapet for elbillading i Europa.

Vår rolle som ladeoperatør er viktig for kuttene i klimautslippene, og vi i Mer står sammen i kampen mot klimaendringer.

Er du nysgjerrig på hva Mer gjør for å være bærekraftige? Les mer om det her.