| Referanser | Borettslag og sameie | Ladeanlegg

Flunkende nytt Flexiladeanlegg på Fornebuporten

Boligsameiet Fornebuporten 1 i Bærum er ett av de største boligsameiene og består av 300 leiligheter. Her har beboerne nå fått et flunkende nytt Flexiladeanlegg levert og installert av Grønn Kontakt.

Flunkende nytt Flexiladeanlegg på Fornebuporten

Høy elbiltetthet og behov for ladeanlegg

Bærum er en av de kommunene i landet med høyest elbiltetthet – i juni 2019 var drøyt 19% av alle bilene i Bærum, elbiler. For beboerne ved Boligsameiet Fornebuporten 1 var det derfor ingen tvil om at det var behov for et velfungerende ladeanlegg som også kunne utvides i fremtiden ved behov.

– Elbil-ladeprosjektet er plassert i 2 plan (garasjekjellere) i sameiets laveste etasjer og er dimensjonert for 180 stk. biloppstillingsplasser. Pr i dag er det ca. 65 beboere som har fått montert ladeboks fra Grønn Kontakt, og de er veldig fornøyd, forteller Rune Løland, styreleder i Fornebuporten borettslag.

Derfor falt valget på Grønn Kontakt

At det var nettopp Grønn Kontakt som fikk levere ladeanlegget til Boligsameiet Fornebuporten 1, var en kombinasjon av mange faktorer.

– Grønn Kontakt ble valgt i konkurranse med 3 andre leverandører. Styret konkurranseutsetter alle oppdrag vi ønsker å få utført og Grønn Kontakt var både rimeligst og den eneste tilbyderen som kunne levere ferdig prosjekt til ønsket tid, forteller Rune Løland og fortsetter:

– Og en ikke ubetydelig faktor er det administrasjonsverktøyet Grønn Kontakt har, som gjør manuell oppfølging for styret i boligsameiet unødvendig.

En suksess

– Leveranseprosjektet fra Grønn Kontakt har vært en suksess både på grunn av det gode samarbeidet i hele prosessen, men ikke minst på grunn av det grundige planarbeidet i forkant av oppstarten med en omforent «Avtale/-Kontrakt» og «Prosjektplan», med tilhørende ukentlige statusrapporter som har beskrevet status, avvik og tiltak i hele perioden, forteller Løland, som i tillegg til å være styreleder i boligsameiet, også er en erfaren prosjektleder som driver sitt eget rådgiver/prosjektlederfirma.

– Dette har på en god måte avstemt begge parters forventninger til leveransen. Det er mulig å ta ut 32 ampere ved lading og det betyr at man kan lade opp en bil (BMW i3) fra 0-80 % i løpet av 3 timer i følge en beboer som har testet dette ut, fortsetter Løland.

Godt for miljøet

At boligsameiet nå har fått et ladeanlegg – som også kan utvides ved behov, ser Løland på som en stor fordel også med tanke på miljøet.

– Primært er dette et tilbud til alle beboere om at de nå kan velge om de vil kjøre en bil som er drevet av fossilt brensel eller om de vil ha en elektrisk drevet bil. Det blir mindre forurensning ved inn og utkjøring av anlegget og vi beskytter miljøet generelt og bomiljøet spesielt, avslutter han.