| Aktuelt | Ladenettverk

– Elektriske nyttekjøretøy er fremtiden

Malene Brøvig, leder for offentlig lading, er tydelig på Mers ambisjoner: – Vi skal elektrifisere tungtransporten raskest mulig.

– Elektriske nyttekjøretøy er fremtiden

– Når det kommer til tungtransporten har vi i Mer en ambisiøs målsetning om å elektrifisere raskest mulig. Vi har et tett samarbeid med transportbransjen, og vi ønsker å bygge ut et ladenettverk rettet mot tungbil på lik linje som vi har gjort og fortsatt gjør for privatbiler, sier Brøvig.

Under Elbilforeningens arrangement «Hvor fort kan vi elektrifisere tungtransporten i Norge?» i Arendalsuka var det flere store aktører på plass, deriblant Statens Vegvesen, Enova, representanter fra Samferdselsdepartementet, og Brøvig fra Mer. Hun snakket om Mers planer for utbygging av ladenettverk for tungtransport.

– Elektriske nyttekjøretøy er fremtiden, og de trenger både smarte og kraftige ladestasjoner, sier Brøvig.

Det er vare- og lastebilenes tur

En fersk rapport fra Norsk elbilforening slår fast at klimamålene for tungtransporten må skjerpes og fremskyndes, og virkemiddelapparatet må styrkes. Rapporten, Neste kapittel for norsk elbilsuksess: Nå er det vare- og lastebilenes tur, er et resultat av prosjektet «Electrification of vans and trucks in Norway» med midler fra Europe Climate Foundation.

– Norges suksess med elbilpolitikk må videreføres slik at Norge kan lede an i neste fase av klimakutt innen veitransporten, sier generalsekretær i Norsk elbilforening, Christina Bu, i en pressemelding.

Norge er fremdeles langt unna å nå egne mål for klimagassutslipp, og transportsektoren har stort potensiale for utslippskutt. Mer, som er en pionér innen elbillading og har vært på markedet siden 2009, har mye kunnskap og erfaring fra elektrifisering av personbilparken som vil være helt essensiell i arbeidet med å elektrifisere tungtransporten.

– Mer har lang erfaring med utbygging av nasjonale ladenettverk, og vi vil bruke vår kunnskap og vår innsikt når vi skal bygge et ladenettverk for tyngre kjøretøy også, sier Brøvig.

– Elektriske nyttekjøretøy er fremtiden

Malene Brøvig i paneldebatt under Arendalsuka.

Skal etterkomme transportørenes behov

Kundeinnsikt viser at transportbransjen trenger en ladestruktur som er enkel å bruke, har lite nedetid, er enkle å finne og mulig å innlemme i kjøretøyenes navigasjonssystem.

– Det skal de få, og Mer støtter opp om arbeidet og ønsker å samarbeide med bransjen for å få på plass et godt nettverk. Samtidig er det viktig at alle er med og drar lasset i samme retning, og slik det ser ut i dag er det ikke teknologien som vil bremse forløpet – det er politikken, sier Brøvig.

Hun fortsetter:

– Teknologien er her, og nå må politikerne på banen for å sørge for at flaskehalsene fjernes og at vi får tilgang på den kraften vi trenger. Da trenger vi raskere saksbehandling, tilgang på nok kraft, og at norske kommuner tilgjengeliggjør areal for ladeinfrastruktur.

 

 

Vil du vite mer om Mers løsninger for lading av tyngre kjøretøy?