| Aktuelt | Elbilsalget

Elbilsalget i oktober 2018

Elbilene fortsetter å ta store markedsandeler av nybilsalget!

Elbilsalget i oktober

I oktober ble det registrert 11 655 nye personbiler, 817 færre (-6,6%) enn i oktober 2017. Av disse, hadde nullutslippsbilene 38,6 prosent markedsandel blant personbilene i oktober, i 2017 var markedsandelen 21,4 prosent. Til sammenlikning ble det registrert 4501 nye personbiler med nullutslipp. Det er 1836 flere (+ 68,9 %) enn i oktober 2017. 4 av de nye registrerte personbilene i august var hydrogenbil, resten var elbiler.

Varebiler med nullutslipp øker

Samtidig ble det registrert 131 nye varebiler med nullutslipp i oktober, 69 flere (+ 111,3 %) enn i 2017.

Stabilt lav dieselandel

Andelen nyregistrerte personbiler med ren dieselmotor er fortsatt lav, og i oktober 2018 hadde 14,2 prosent av alle nyregistrerte personbiler bare dieselmotor, i oktober 2017 hadde 19,9 prosent av de nye personbilene bare dieselmotor.

Bruktimport fortsetter å øke

I følge tall fra Opplysningsrådet for Veitrafikken (OFV) fortsetter også bruktimport av elbil. Det ble bruktimportert 1094 personbiler med nullutslipp i oktober, det er 92 flere (+ 9,2 %) enn i oktober 2017.

Kilde: Opplysningsrådet for Veitrafikken (OFV)