| Aktuelt | Elbilsalget

Elbilsalget i november 2018

Elbilene fortsetter å ta store markedsandeler av nybilsalget!

Elbilsalget i november

I november ble det registrert 12 313 nye personbiler, 1430 færre (-10,4%) enn i november 2017. Av disse, hadde nullutslippsbilene 41,3 prosent markedsandel blant personbilene i november, i 2017 var markedsandelen 19,7 prosent. Til sammenlikning ble det registrert 5090 nye personbiler med nullutslipp. Det er 2383 flere (+ 88 %) enn i november 2017. 3 av de nye registrerte personbilene i august var hydrogenbil, resten var elbiler.

Varebiler med nullutslipp øker

Samtidig ble det registrert 178 nye varebiler med nullutslipp i november, 93 flere (+ 109,4 %) enn i 2017.

Stabilt lav dieselandel

Andelen nyregistrerte personbiler med ren dieselmotor er fortsatt lav, og i november 2018 hadde 16,6 prosent av alle nyregistrerte personbiler bare dieselmotor, i november 2017 hadde 21,1 prosent av de nye personbilene bare dieselmotor.

Bruktimport daler

I følge tall fra Opplysningsrådet for Veitrafikken (OFV) gikk andelen bruktimport av elbil ned. Det ble bruktimportert 1 106 personbiler med nullutslipp i november, det er 22 færre (-2 %) enn i november 2017.

Kilde: Opplysningsrådet for Veitrafikken (OFV)