| Aktuelt | Elbilsalget

Elbilsalget i mai 2019

Nesten en av fire velger elbil når de kjøper ny bil, mens bensin- og dieselbilene er på likt nivå med mai i fjor.

Elbilsalget i mai

Elbiler med høy markedsandel

I mai ble det registrert 13 117 nye personbiler, 71 færre (0,5 %) enn mai 2018. Nullutslippsbilene (elbiler og hydrogenbiler) har fortsatt en stor markedsandel på 35,5 % prosent av registreringene i personbilmarkedet. Til sammenlikning var denne markedsandelen på 22,3 prosent i mai 2018. I mai ble det registrert 4 655 nye personbiler med nullutslipp. Det er 1741 flere (+ 59,1 %) enn i mai 2018. 3 av de nye personbilene med nullutslipp som ble registrerte i mai var hydrogenbil, resten var elbiler.

Varebiler med nullutslipp øker

Samtidig ble det registrert 209 nye varebiler med nullutslipp i mai i år, 131 flere (+ 167,9 %) enn i mai 2018.

Diesel- og bensinbil salget på likt nivå i mai

I mai 2019 hadde 17,2 prosent av alle nyregistrerte personbiler bare dieselmotor, i mai 2018 var andelen 17,4 prosent. 18,4 prosent av de nye personbilene registrert i mai hadde bare bensinmotor, mens bensinandelen i 2018 var 26,3 prosent.

Bruktimport daler

I følge tall fra Opplysningsrådet for Veitrafikken (OFV) gikk andelen bruktimport av elbil ned. Det ble bruktimportert 635 personbiler med nullutslipp i mai, det er 392 færre (- 38,2 %) enn i mai 2018.

Kilde: Opplysningsrådet for Veitrafikken (OFV)