| Aktuelt | Elbilsalget

Elbiler med fortsatt stor markedsandel i mai

Bilsalget i mai var ingen høydare sammenliknet med fjoråret, men til tross for det var 43% av nyregistreringene nullutslippsbiler! Elbiler har med det fortsatt store markedsandel i mai på nybilsalget!

Elbiler med fortsatt stor markedsandel i mai

Elbiler med stadig høy markedsandel

I mai ble det registrert 7 998 nye personbiler, 5 119 færre (- 39 %) enn mai 2019. Nullutslippsbilene (elbiler og hydrogenbiler) hadde en markedsandel på 43,1 % prosent av registreringene i personbilmarkedet. I mai ble det registrert 3 441 nye elbiler. Det er 1211 færre (-29,9% ) enn i mai 2019. Til sammenlikning var markedsandelen i mai 2019 på 35,5 %. Alle de nye personbilene med nullutslipp som ble registrert i mai var elbiler. Hittil i år er det registrert 23 462 nye personbiler med nullutslipp – det er 4310 færre (-15,5%) enn i samme periode i fjor.

Økning i hybrider

I mai ble det registrert 2 721 nye personbiler med hybriddrift – det er 1071 færre (-28,2%) enn i mai 2019. Markedsandelen i mai i fjor var 28,9% mens den i år ligger på 34%. Blant de 2721 hybridene, var 1805 ladbare hybrider, det er 360 flere (+24,9%) enn mai 2019.

Ekstremt lav bensinandel

Bensinandelen synker fortsatt. I mai 2020 hadde 11,7 prosent av alle nyregistrerte personbiler bare dieselmotor, mot 18,4 % i mai 2019. 11,3 prosent av de nye personbilene registrert i mai hadde bare bensinmotor, mens bensinandelen i 2019 var 17,9 prosent.

Bruktimport daler

I følge tall fra Opplysningsrådet for Veitrafikken (OFV) gikk andelen bruktimport av elbil ned. Det ble bruktimportert 264 personbiler med nullutslipp i mai, det er 371 færre (- 58,4%) enn i mai 2019.

 

Kilde: Opplysningsrådet for Veitrafikken (OFV)