| Aktuelt | Elbilsalget

Elbilsalget i desember og i 2019

I løpet av året 2019 har over 40% av de som har kjøpt ny bil, valgt å kjøpe en elbil fremfor en fossildrevet bil. Det gir positive indikasjoner for 2020 - som innebærer lansering av flere nye og spennende elbiler!

Elbilsalget i desember og i 2019

I desember ble det registrert 11 254 nye personbiler, 1207 færre (-9,7 %) enn i desember 2018. Av disse, hadde nullutslippsbilene 30,4 prosent markedsandel blant personbilene i desember – til sammenlikning var markedsandelen i desember 2018 på 41,3%. Det ble registrert 3423 nye personbiler med nullutslipp. Det er 1723 færre (-33,5 %) enn i desember 2018.

Stabile diesel- og bensinandeler i desember

I desember 2019 hadde 21,8 prosent av alle nyregistrerte personbiler bare dieselmotor, 14,8 prosent av de nye personbilene registrert i desember hadde bare bensinmotor, mens bensinandelen i 2018 var 14,0 prosent.

Nybilsalget i året som gikk

I 2019 ble det registrert 60 345 nye nullutslipp personbiler, det er 14 202 flere (+ 30,8 %) enn i 2018. Markedsandelen i 2019 for nullutslipps personbiler er på 42,4% mot en markedsandel på 31,2 prosent i 2018. Til sammenlikning hadde andelen nye personbiler med bare dieselmotor 16 %, mens den var på 17,7 prosent i 2018. Andelen nye personbiler med bare bensinmotor ble 15,7% i 2019 mens den i 2018 var på 22,0 prosent.

 

Kilde: Opplysningsrådet for Veitrafikken (OFV)