| Aktuelt | Elbilsalget

Elbilsalget i april 2024 – elektrisk er fortsatt på topp

Nybilsalget for april viser at nordmenn fortsetter å velge elbil, men registreringstallet har flatet ut. Og én bilmodell som lenge har dominert salgslistene, har nå blitt vippet av tronen.

Elbilsalget i april 2024 – elektrisk er fortsatt på topp

I løpet av det siste året har andelen elbiler økt med 5,7 prosentpoeng. Selv om elbilsalget har stabilisert seg i april, forblir den på et høyt nivå, og 9 av 10 nordmenn velger fortsatt elektrisk.

Totalt sett har nybilsalget gått langsomt i år. Mars opplevde en halvering i registreringstallene sammenlignet med fjoråret. April bringer imidlertid et snev av optimisme, med 11 241 nye personbiler registrert – en økning på 25 prosent fra samme måned i 2023.

Til tross for dette oppsvinget, ligger salgstallene 11 prosent under fjoråret, etter en treg start på første kvartal av 2024.

Anstrengt økonomi preger salget

Nivået på nybilsalget så langt i år gir en pekepinn på at det blir langt færre nye personbiler i 2024 enn tidligere registrert, i følge Øyvind Solberg Thorsen, direktør Opplysningsrådet for veitrafikken (OFV).

– Med den takten nybilsalget har nå, styrer vi mot om lag 110 000 til 115 000 nye personbiler i år.

Dette er et lavere registreringstall enn i fjor, og langt unna toppårene i 2021 og 2022. I følge Solberg Thorsen er en anstrengt økonomi en tydelig faktor på hvorfor det går trått i år, og at den vil fortsette å prege markedet fremover.

-Vi må nok vente til første rentesenking før optimismen kommer tilbake til nybilkjøperne.

Viser større moderasjon

I følge Solberg Thorsen har det særlig vært nye og svært populære elbilmodeller i Norge, med gode incentiver, lave renter og gunstige finansieringsmuligheter som har gitt nybilsalget stor fart de siste årene. Nå er det snudd på hodet.

En strammere økonomi gjenspeiles også i forhold til hva slags nye biler som dominerer nybilsalget, sier Solberg Thorsen.

– Vi viser nå større moderasjon og kjøper mindre og rimeligere nye biler. Det er fortsatt særlig SUVer med firehjulstrekk de fleste vil ha. Men de store, dyre bilene må i større grad vike for mindre SUVer i mellom- og kompaktklassen, sier han.

Automatisk kladd

Elbilsalg på topplisten

På salgslisten er det kun elbiler blant de ti mest populære. Tesla Model Y har toppet salgslistene i åtte strake måneder, og har lenge vært kongen på haugen. Men i april er bilmodellen vippet av tronen. Seilende opp kommer Volvo EX30.

Topp 5 bilmodeller i april:

Volvo EX30 (1 191 nyregistrerte biler)

Volkswagen ID.4 (986 nyregistrerte biler)

Volkswagen ID.3 (749 nyregistrerte biler)

Tesla Model Y (701 nyregistrerte biler)

Toyota bZ4X (519 nyregistrerte biler)

Varebilmarkedet kjører i feil retning

Salget av nye varebiler har økt markant i årets første fire måneder sammenlignet med fjoråret. Økningen er på 28,8 prosent.

Norske bedrifter kjøper flere elektriske varebiler, men andelen er fortsatt for lav til å nå 2025-målet om 100 prosent nullutslipp for både person- og varebiler.

Av de nye varebilene så langt i år er 3 422 elektriske. Det er en andel på 34,9 prosent. Og selv om det er en økning i antall, er det en andelsnedgang på 1,9 prosent sammenlignet med 2023.

– Regjeringen bør vurdere å gjeninnføre støtten til kjøp av elektriske varebiler, og tenke nøye over om det er behov for å beholde eller forsterke elbilinsentivene ut 2025, om regjeringen og Stortinget mener at det er viktig at 2025-målet nås, sier Øyvind Solberg Thorsen.

Kilde: Opplysningsrådet for veitrafikken (OFV)