| Artikler | Bærekraft

Derfor bør du velge elbil

De siste årene har elbilsalget i Norge skutt i været. Bilene blir stadig mer populære, og stadig flere mennesker ser verdien av å velge elektrisk fremfor fossile kjøretøy. Vi har samlet noen viktige grunner til hvorfor du bør velge elbil neste gang du kjøper bil.

Derfor bør du velge elbil

Reduksjon av klimautslipp

En av de fremste fordelene med elbiler er deres betydelige bidrag til å redusere klimagassutslipp. I Norge står veitrafikken for 18 prosent av de totale klimagassutslippene, men utslippene fra personbiler har gått ned siden 1990. En viktig bidragsyter til dette er nettopp overgangen til elektriske kjøretøy.

Lavere driftskostnader

Som elbileier i Norge i dag kan du spare mye penger på driften av bilen. Elektrisitet er vanligvis billigere enn bensin, og de fleste steder i Norge får du også redusert kostnad for bompasseringer. Elbiler har også færre bevegelige deler som krever vedlikehold og service. Kjøper du elbil, trenger du ikke å tenke på kostnader som oljeskift og bytting av registerreim og tennplugger. Du sparer altså både penger på drivstoff, og på service- og vedlikeholdskostnader.

Billig parkering

Mange kommuner opererer med gratis eller rimeligere parkering for elbil på kommunale parkeringsplasser. Eventuelle rabatter for elbilparkering bestemmer kommunene selv. Er du en som parkerer mye på offentlig sted, vil det potensielt kunne være svært lønnsomt å ha elbil.

Spar tid

Elbiler kan kjøre i de fleste kollektivfelt, med noen få unntak.  Noen steder er det i tillegg krav om at man er to eller flere i bilen på gitte tidspunkter. Har du elbil, kan du altså rett og slett skippe køen på mange strekninger. Smart, eller hva?

Derfor bør du velge elbil

Teknologisk utvikling og innovasjon

Overgangen til elbiler driver også enormt mye innovasjon og teknologisk utvikling. Batteriteknologien forbedres kontinuerlig, som fører til lengre rekkevidde og kortere ladetider. I tillegg bidrar etterspørselen etter elbiler til å akselerere utviklingen av ladestrukturer og infrastruktur, som igjen gjør det enklere og mer praktisk å ha elbil. I Mer ønsker vi å gjøre elbillading tilgjengelig for alle, og foreløpig har vi over 800 ladepunkter fordelt på 300 ladestasjoner i Norge.

Støtte til grønn industri

Ved å velge elbil støtter du den grønne industriens vekst og bidrar til å skape jobber innen produksjon og utvikling av nullutslippskjøretøy og relaterte teknologier. På den måten kan du bidra til å fremme den bærekraftige overgangen samfunnet skal gjennom.