| Artikler | Borettslag og sameie | Ladeanlegg

5 tips til deg som vil skaffe elbillading i borettslag eller sameie

Uansett om du bor i et nytt eller eldre borettslag/sameie, er det viktig å sørge for en trygg og effektiv ladeløsning for elbil. Her er noen av våre beste tips til hva det er viktig å tenke på før etablering av elbillading i borettslag, og hvordan dere kan kan gjøre det så kostnadseffektivt som mulig.

5 tips til deg som vil skaffe elbillading i borettslag eller sameie

 

Det er lite tvil om at behovet for elbillading øker, og stadig flere borettslag og sameier er nødt til å legge til rette for beboere med elbil. Dette kan virke som en vanskelig og dyr prosess, men det finnes flere måter å forenkle prosessen og redusere kostnader.

Her er noen av våre beste tips for å skaffe et ladeanlegg som er effektivt og kostnadsbesparende:

 

1. Utnytt eksisterende strømkapasitet med dynamisk lastbalansering

Hvor mye ledig kapasitet det er til elbillading varierer mye fra bygg til bygg – noen har mer kapasitet enn andre, mens noen ikke har ledig kapasitet i det hele tatt. Uansett forutsetning anbefaler vi alltid å gå for en ladeløsning med dynamisk lastbalansering. Kort fortalt betyr dette at ladeanlegget kan hente ledig kapasitet fra hele bygget for å lade bilene raskere, samtidig som elbilladingen aldri vil overbelaste strømnettet. Dette gjør at ladehastigheten vil være raskere med dynamisk lastbalansering enn i et ladeanlegg hvor det fordeles en gitt mengde strøm mellom alle ladepunktene.

Med andre ord: det er en trygg og sikker måte å lade bilen på, samtidig som man får opptil 10 ganger raskere lading sammenliknet med vanlig stikkontakt. Smartlading med lastbalansering er i tillegg en fremtidsrettet løsning som vil kunne ta høyde for effekt-tariffer når det blir aktuelt på privatmarkedet.

 

2. Bygg for fremtiden

Det kan være fristende å spare kostnader ved å bygge ut et ladeanlegg hvor kun dagens behov blir ivaretatt, men som ikke nødvendigvis er rustet for fremtiden med flere elbiler og høyere bruk. Da er det viktig å huske på at det kan bli svært dyrt dersom dere må utvide infrastrukturen eller øke tilgjengelig strøm på et senere tidspunkt. De fleste leverandører vil anbefale å bygge et fremtidsrettet ladeanlegg, rett og slett fordi det blir mye rimeligere på sikt. Sørg derfor for å velge en ladeløsning som har mulighet for enkel installasjon av ladere, uten å gå på akkord på kapasitet og hastighet – selv etter at ladeanlegget er ferdig installert.

Hva betyr det i praksis? Først og fremst betyr det at alle beboere bør ha mulighet til å bestille sin egen ladeboks som enkelt kan knyttes til den eksisterende infrastrukturen. Videre må tilgjengelig effekt være høy nok til at ladehastigheten blir hensiktsmessig, også dersom alle ønsker å lade samtidig. Dermed må dere se på hvilken effekt ladeanlegget vil gi ved samtidighetsfaktor 1. Det er også smart å tenke igjennom om man ønsker å binde seg til én leverandør eller produsent, noe som leder oss inn på neste punkt:

 

3. Unngå bindinger og proprietære løsninger

Det er dumt å binde seg til én leverandør i lang tid – det synes i alle fall vi! Kundene bør bli værende fordi de er fornøyde, ikke fordi de må. Dermed kan det være lurt å velge en leverandør som ikke krever at dere skal være kunde i x-antall år, men som lar dere bytte dersom dere ønsker det.

I tillegg er det mange leverandører som tilbyr løsninger hvor man blir bundet til en spesifikk merkevare eller produsent. Vi anbefaler alle å velge en leverandør som bruker ladebokser med OCPP-standard, slik at anlegget enkelt kan flyttes til andre leverandører og programvarer i ettertid, uten å være knyttet til et spesifikt produkt.

 

4. Reduser arbeidet for styret og/eller vaktmester

Hva skjer hvis en lader plutselig ikke virker eller man må oppdatere software på laderne? Avklar på forhånd om dette er noe borettslaget eller sameiet kan eller har mulighet til håndtere selv, eller om dere ønsker en komplett ladeløsning der også drift og vedlikehold er inkludert i pakken. Etter vår erfaring ønsker de fleste å unngå å ta seg av drift og vedlikehold på egenhånd, og heller bruke tid og penger på andre oppgaver. I hvilken grad dere ønsker å gjøre arbeidet med ladeanlegget selv bør være en viktig faktor for hvilken ladeleverandør dere velger.

 

5. Sørg for rettferdig kostnadsfordeling

Ved anskaffelse av ladeløsning i borettslag og sameie blir det fort snakk om kostnader – hvem betaler for installasjon, hvem betaler for strømmen? Etter norsk lov skal alle beboere være med å betale for infrastrukturen til ladeanlegget, da dette er en felles gode som øker verdien på alle boligene. Allikevel er det viktig at beboerne opplever at kostnadsfordelingen er rettferdig og at alle betaler for eget bruk. Dermed er det viktig å finne den beste løsningen for akkurat dere, og en leverandør som kan tilrettelegge for dette.